942.แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙