943.การจัดประชุมเสวนาสภากาแฟ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๔ (๒๕๖๑)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

การจัดประชุมเสวนาสภากาแฟ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๔ (๒๕๖๑)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙