964.กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๑

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

Attachments:
Download this file (964.1.pdf)โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฯ[เอกสารต้นเรื่อง]143 kB
Download this file (964.2.pdf)ใบสมัครกิจกรรม[เอกสารต้นเรื่อง]151 kB
Download this file (964.3.pdf)โปสเตอร์[เอกสารต้นเรื่อง]1620 kB
Download this file (964.4.pdf)แผ่นพับ[เอกสารต้นเรื่อง]2803 kB
Download this file (964.5.pdf)หลักเกณฑ์การคัดเลือก[เอกสารต้นเรื่อง]1288 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙