968. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 30 มกราคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙