990.สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (4.สัญญาจ้างเหมา ผวจ..pdf)4.สัญญาจ้างเหมา ผวจ..pdf[เอกสารต้นเรื่อง]3106 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙