996.แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

Attachments:
Download this file (995.doc)995.doc[เอกสารต้นเรื่อง]93 kB
Download this file (996..pdf)หนังสือนำ[เอกสารต้นเรื่อง]1279 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙