997. ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙