1008. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการดำเนินการทางวินัยฯ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการดำเนินการทางวินัยฯ

Attachments:
Download this file (1008.pdf)เอกสารแนบ[ ]3247 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙