1009. ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1009. ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....

Attachments:
Download this file (1009-2.DOC)แบบรับฟังความคิดเห็นฯ[ ]110 kB
Download this file (CCF12032561_0001 (1).pdf)CCF12032561_0001 (1).pdf[เอกสารต้นเรื่อง]7870 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙