1018. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ฯ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1018. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ในมาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรวจสอบงานผิวทางแอสฟัลท์ และงานก่อสร้างทุกชนิดของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Attachments:
Download this file (1018.pdf)เอกสารแนบ[ ]1554 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙