1020. การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้ว่าราชการจังหวัด)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้ว่าราชการจังหวัด)

Attachments:
Download this file (1020.pdf)เอกสารแนบ[ ]539 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙