1036. การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 28 มีนาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙