1042. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบ 1 (1 เมษายน 2561)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบ 1 (1 เมษายน 2561)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙