1085. สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออก

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออก

Attachments:
Download this file (1085-1.pdf)1. สรุปผล[ ]119 kB
Download this file (1085-2.doc)2. แบบรายงาน[ ]29 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙