1095. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมเรื่อง การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมเรื่อง การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0

 

 

 

Attachments:
Download this file (1095.pdf)เอกสารแนบ[ ]1390 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙