1100.การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง

Attachments:
Download this file (22052018.pdf)22052018.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2807 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙