1108. ข้อสั่งการของนายกฯ จากการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 1พ.ค.61

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1108. ข้อสั่งการของนายกฯ จากการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 1พ.ค.61

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙