1130. การขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1130. การขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙