1144.การพิจารณาสรรหาบุคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

การพิจารณาสรรหาบุคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"

Attachments:
Download this file (1144..pdf)1144..pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1719 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙