1155. การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

Attachments:
Access this URL (/V2013/attachments\1155.rar)เอกสารแนบ[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙