1161. แนวทางการใช้โปรแกรมไลน์ (Line Application) จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1161. แนวทางการใช้โปรแกรมไลน์ (Line Application) จังหวัดสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (1161.pdf)เอกสารแนบ[ ]49 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙