1180. ขอความร่วมมือส่วนราชการแจ้งตัวชี้วัดที่สำคัญ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1180. ขอความร่วมมือส่วนราชการแจ้งตัวชี้วัดที่สำคัญ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙