1208.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบ 2 (1 ตุลาคม 2561)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 10 กันยายน 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1208.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบ 2 (1 ตุลาคม 2561)

Attachments:
Download this file (1208.pdf)เอกสารแนบ[ ]1512 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙