1215. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1215. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

Attachments:
Download this file (1215.pdf)เอกสารแนบ[ ]202 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙