1227. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 21 กันยายน 2561 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1227. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....

Attachments:
Download this file (1227.pdf)เอกสารแนบ[ ]2646 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙