1237. แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1237. แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย

Attachments:
Download this file (1237.pdf)เอกสารแนบ[ ]260 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙