1243. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1243. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

Attachments:
Download this file (1243.pdf)เอกสารแนบ[ ]1686 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙