1247. โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 7

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 10 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1247. โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 7

Attachments:
Download this file (1247.pdf)เอกสารแนบ[ ]982 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙