1250.มอบหมายภารกิจการจัดพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

มอบหมายภารกิจการจัดพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙