1278. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

Attachments:
Download this file (1278.pdf)เอกสารแนบ[ ]134 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙