1283.แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทของหน่วยงานรัฐ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทของหน่วยงานรัฐ

Attachments:
Download this file (1283.pdf)1283.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]526 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙