1290.ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัวประช่าธิปไตย

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัวประช่าธิปไตย

Attachments:
Download this file (1290.pdf)1290.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1667 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙