1311.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๒

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๒

Attachments:
Download this file (1311.1 หนังสือนำส่ง.pdf)1311.1 หนังสือนำส่ง.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]208 kB
Download this file (1311.17คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2603.pdf)1311.17คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2603.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]252 kB
Download this file (1311.2โครงการยุวชนฯ 62.pdf)1311.2โครงการยุวชนฯ 62.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]80 kB
Download this file (1311.3ใบสมัคร62.pdf)1311.3ใบสมัคร62.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]115 kB
Download this file (1311.4รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชน62.pdf)1311.4รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชน62.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]60 kB
Download this file (1311.5 รูป.pdf)1311.5 รูป.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]227 kB
Download this file (1311.6 รูป.pdf)1311.6 รูป.pdf[ ]227 kB
Download this file (1311.7คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2603.pdf)1311.7คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2603.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]252 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙