1342.การสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program:HREP)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 25 มกราคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program:HREP)

Attachments:
Download this file (1342.pdf)1342.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2096 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙