1353.แก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๒๑๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

แก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๒๑๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

Attachments:
Download this file (1353.1 คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf)1353.1 คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]552 kB
Download this file (1353.pdf)1353.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]130 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙