1359.การสำรวจการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปแล้ว ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของส่วนราชการ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การสำรวจการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปแล้ว ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของส่วนราชการ

Attachments:
Download this file (1359.pdf)1359.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]924 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙