1363. ขอเลื่อนการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1363. ขอเลื่อนการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Attachments:
Access this URL (/V2013/attachments/1363.rar)เอกสารแนบ[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙