1387. การจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1387. การจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Attachments:
Download this file (1387.1 หนังสือนำส่ง.pdf)1387.1 หนังสือนำส่ง.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]301 kB
Download this file (1387.2  คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf)1387.2 คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]787 kB
Download this file (1387.3 มอบหมายภารกิจ.pdf)1387.3 มอบหมายภารกิจ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]853 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙