1391. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1391. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Attachments:
Download this file (1391.1 หนังสือ ว2663 ข้อความอนุเคราะห์ข้อมูล.pdf)1391.1 หนังสือ ว2663 ข้อความอนุเคราะห์ข้อมูล.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]175 kB
Download this file (1391.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf)1391.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]683 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙