1394. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1394. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

Attachments:
Download this file (1394.pdf)1394.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]201 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙