1395. การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1395. การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Attachments:
Download this file (1395.1  เรื่อง การติดแผ่นป้ายการเลือกตั้ง สส.pdf)1395.1 เรื่อง การติดแผ่นป้ายการเลือกตั้ง สส.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]184 kB
Download this file (1395.2 ส่งที่ส่งมาด้วย.pdf)1395.2 ส่งที่ส่งมาด้วย.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]391 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙