1397. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1397. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

Attachments:
Download this file (1397.1.pdf)1397.1.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]415 kB
Download this file (1397.pdf)1397.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]193 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙