1399. การปรับปรุงหลักเกณฑ์แและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 06 มีนาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1399. การปรับปรุงหลักเกณฑ์แและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Attachments:
Download this file (1399.pdf)1399.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]565 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙