1568. แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1568. แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย

Attachments:
Download this file (1568-0.pdf)หนังสือนำ[ ]224 kB
Download this file (1568.pdf)เอกสารแนบ[ ]2365 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙