1618. ขอเชิญร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 04 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1618. ขอเชิญร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙