1622. การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1622. การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

Attachments:
Download this file (1. หนังสือ.pdf)1. หนังสือ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]732 kB
Download this file (2. ปก+คำสั่ง.pdf)2. ปก+คำสั่ง.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]3345 kB
Download this file (3. ผนวก + ผนวก ก.pdf)3. ผนวก + ผนวก ก.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2606 kB
Download this file (4. ผนวก ข.pdf)4. ผนวก ข.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]11615 kB
Download this file (5. ผนวก ค.pdf)5. ผนวก ค.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1969 kB
Download this file (6. ผนวก ง.pdf)6. ผนวก ง.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2572 kB
Download this file (7. ผนวก จ.pdf)7. ผนวก จ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]10983 kB
Download this file (8. ผนวก ฉ.pdf)8. ผนวก ฉ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]37754 kB
Download this file (9. ผนวก ช.pdf)9. ผนวก ช.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2454 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙