1623. การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1623. การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Attachments:
Download this file (13 ตุลาคม 2562.pdf)13 ตุลาคม 2562.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2145 kB
Download this file (23 ตุลาคม 2562.pdf)23 ตุลาคม 2562.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2119 kB
Download this file (หนังสือเชิญ.pdf)หนังสือเชิญ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1315 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙