1625. การสำรวจคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน และโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมหรือดีเด่นเป็นประจักษ์ของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1625. การสำรวจคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน และโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมหรือดีเด่นเป็นประจักษ์ของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (1.หนังสือ ว19947.pdf)1.หนังสือ ว19947.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]808 kB
Download this file (2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2.pdf)2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]923 kB
Download this file (3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2.doc)3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2.doc[ ]75 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙