1639. การสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1639. การสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

Attachments:
Download this file (นส.ว20908 และสิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf)นส.ว20908 และสิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2094 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙