1640. การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดสมุทรสงครามที่ ๒๒๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1640. การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดสมุทรสงครามที่ ๒๒๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ

Attachments:
Download this file (คส.2383และภาคผนวก.pdf)คส.2383และภาคผนวก.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]14016 kB
Download this file (นส.ว20981.pdf)นส.ว20981.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]753 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙